Novinky Dezinfekce proti Covid-19 ( Aktuality)
Novinky Chovatelská výstava | 21.5.2020 Opařany
Novinky Chovatelská výstava | 4.6.2020 Orlický pohár

Produkty

Skot

Midos K

Extra kyselý tekutý prostředek pročištění mléčného potrubí na bázi kyselých a oxidačních látek
- Pro čištění usazenin potrubních systémů a dojíren - vhodné i pro robotické dojírny.
- Doba cirkulace musí být minimálně 20 minut při teplotě min. 50 °C
- Po provedené sanitaci se musí potrubí dokonale propláchnout pitnou vodou.

- ředění a koncentrace 1:500 = 0,2%