Novinky Dezinfekce proti Covid-19 ( Aktuality)
Novinky Chovatelská výstava | 21.5.2020 Opařany
Novinky Chovatelská výstava | 4.6.2020 Orlický pohár

Produkty

Skot

Desanal A Plus

Silný alkalický prostředek pro čištění mléčného potrubí na bázi aktivního chlóru


- Pro čištění usazenin potrubních systémů a dojíren 
- Doba cirkulace musí být minimálně 20 minut při teplotě min. 50 °C
- Po provedené sanitaci se musí potrubí dokonale propláchnout pitnou vodou

- ředění a koncentrace 1:200 = 0,5%