Novinky Dezinfekce proti Covid-19 ( Aktuality)
Novinky Chovatelská výstava | 21.5.2020 Opařany
Novinky Chovatelská výstava | 4.6.2020 Orlický pohár

Tekrocid

Tekrocid T1

Portfolio vyvinuté pro specifické podmínky stájí, líhní drůbeže a ryb, včelařství, jatek a potravinářského průmyslu

 • Speciální přípravky a technika pro mytí a dezinfekci organicky zatížených provozů.
 • Účinnost i v přítomnosti organické hmoty, v nasákavém prostředí, ve tvrdé vodě, při nízkých i vysokých teplotách prostředí.
 • Inhibiční účinnost povrchové dezinfekce na mikroorganizmy 8 - 16 týdnů.
 • Biologicky plně odbouratelné.
 • Možnost kontroly ve všech fázích hygienického procesu zamezuje chybám pri aplikaci.
 • Dezinfekční přípravky pro metodické ošetřování struků před i po dojení.
 • Mycí a dezinfekční přípravky pro hygienu rukou a dekolonizaci pokožky od nebezpečných patogenů.
 • Produkty pro systematickou regulaci škůdců.
 • Přípravky pro dezodorizaci stájí a do kejdového hospodářství.

Krédo T1: Počet patogenů musí být snížen na úroveň, která není nebezpečná pro zdraví zvířat!

Tekrocid T2

Individuální dezinfekční programy

Pro všechny druhy hospodářských zvířat, ryb a včel včetně návazných potravinářských provozů.

 • Dlouhodobé snížení infekčního tlaku na únosnou míru.
 • Program kontroly onemocnění v chovech v souladu s AMR a zlepšování produkčních výsledků.
 • Zavedení hygienických programů, včetně HACCP v rámci interní Biosecurity.
 • Možnost vytvoření individuálního sanitačního řádu a kontrolních protokolů  

Krédo T2: Infekční tlak nesmí být přenesen na nové naskladňovaná zvířata!

Tekrocid T3

Program ochrany chovu

Systém pro ochranu zdraví hospodářských zvířat před onemocněním v rámci externí i interní Biosecurity.

 • Preventivní a eredikační programy včetně MVO při nebezpečných nákazách.
 • Ochrana proti zavlečení nákaz na farmu.
 • Kontrola nad přenosem mikroorganizmů v rámci chovu.
 • Programové zvyšování rentability chovu s garancí.
 • Vychází z mezinárodních zkušeností - Biosystem 3000.
 • Vytvoření VOP až č/b zón.
 • Součást integrovaného přístupu k hygieně zpracování potravin v EU.

Krédo T3: Pravidelný a standardní postup vede ke stejně dobrým výsledkům!

Ekonomika chovu brojlerů při nízké úrovni Biosecurity

Ekonomika chovu brojlerů při vysokém standardu Biosecurity

Ekonomika v chovech brojlerů ve vybraných státech Evropy

Ekonomika v chovu dojnic

Vliv Tekrocid Biosecurity na ekonomiku chovu prasat

Vliv Biocid30 na snížení dermatitid u krav

Vliv Biocid30 na snížení kulhavosti u krav

Vliv ↓ úrovně biosecurity na rozložení nákladů u brojlerů