Novinky Dezinfekce proti Covid-19 ( Aktuality)
Novinky Chovatelská výstava | 21.5.2020 Opařany
Novinky Chovatelská výstava | 4.6.2020 Orlický pohár

O nás

TEKROCID je program biosecurity pro ochrany zdraví a welfare hospodářských zvířat, ryb a včel. Hlavním cílem je zabránit zavlečení nových nákaz do chovu a prevenci přenosu onemocnění mezi zvířaty. Program TEKROCID je rozdělen do tří úrovní, ze kterých jsou chovateli nejvíce ceněné následující výhody:

 • Zvyšování biologické bezpečnosti chovu a welfare zvířat
 • Využívání mezinárodně ověřených produktů s dlouhodobou účinností
 • Minimalizace možných chyb v hygienickém programu
 • Systematické snižování nežádoucí mikroflóry, škůdců a parazitů v prostředí, vzduchu a vodě
 • Nezatěžuje životní prostředí s možností využití i v přítomnosti zvířat 
 • Flexibiliní systémy s individuálním řešením podmínek v každém provozu
 • Odborné školení personálu a managementu 
 • Sanitační řády s kontrolou spotřeb přípravků včetně spotřeby vody a času
 • Individuální preventivní a eradikační programy (i v rámci HACCP)
 • Řešení konkrétní nákazové situace vč. MVO
 • Zpracování dotačních titulů
 • Informovanost – legislativa

TEKROCID = VÝHODNÁ INVESTICE PRO VYŠŠÍ UŽITKOST A EKONOMIKU CHOVU

Krédo

PREVENCE JE LEVNĚJŠÍ NEŽ LÉČBA

Historie

Program Tekrocid vznikl v roce 2006. Již před tímto rokem se začalo hovořit o tom jak naložit se zdravotním stavem zvířat ve vlastní prvovýrobě. Proto byly položeny základy oddělení zoohygieny a vznikl první pilotní program nazvaný Tekrocid. Období léčení pomalu končí a pomyslné žezlo přebírá prevence. Ta je budoucností moderních chovů. Program se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Přichází s inovacemi pro lepší a čistší prostředí chovů.

JAK PRACUJEME

 • Identifikace problému / nákazy
 • Analýza původců onemocnění
 • Rozbor zdrojů a cest přenosu
 • Silné stránky a slabiny původců a přenašečů onemocnění
 • Analýza a identifikace podmínek prostředí
 • Stanovení kritických bodů
 • Koordinace zootechnických, veterinárních, hygienických a popř. státních složek
 • Sestavení individuálního hygienického plánu pro prevenci / eradikaci
 • Školení personálu
 • Zahájení opatření, kontrola a vyhodnocování
Ochrana zdraví
Welfare
Individuální poradenství
Vyšší zisk
Přípravky na míru