Novinky VETFair 2019 | 17. ročník mezinárodní veterinární výstavy | Kongresovém centrum Aldis, Hradec Králové 5. - 6. 4. 2019
Novinky ČMDU Seč 2019 - seminář Českomoravské drůbežářské unie| hotel Jezerka 23. - 24. 4. 2019
Novinky Chovatelský den | Roprachtice 29. 5. 2019
Novinky Orlický pohár | Svídnice 6. 6. 2019
Novinky Zemědělský den Mžany 2019 | Sovětice 14. 6. 2019
Novinky Chovatelský den | Zdislavice 20. 6. 2019
Novinky Chovatelský den | Stará Paka 21. 6. 2019
Novinky Chovatelská výstava | Kralovice 27. 6. 2019

Programy a dotace

PREVENTIVNÍ A ERADIKAČNÍ PROGRAMY

Preventivní programy

Jsou založeny na rutinní každodenní práci v chovech, kde se neprojevují příznaky onemocnění nebo pokud se vyskytnou, jsou ihned eliminovány. Účelem je preventivní využívání prostředků portfolia Tekrocid k udržení optimálního zdravotního stavu v koncentracích, které jsou k prevenci určeny. Každý moderní chov by měl mít zpracován Sanitační řád a dle tohoto řádu se řídit a postupovat (viz. odkaz Sanitační řády).

Eradikační programy

Řeší následek onemocnění, které vyústilo v eradikaci stáda (hejna). Postupy jsou v tomto směru přísnější a razantnější než v případě preventivního programu. Většinou jsou vyhlášena mimořádná veterinární opatření (MVO), kde je zhruba popsán postup eradikace. Detaily těchto zákroků umíme řešit my. Máme za sebou likvidaci odolných patogenů a onemocnění jako je Dysentérie, Paratuberkulóza, IBR a jiné.

Dotace

Program Tekrocid nabízí chovatelům v ČR možnost se zpracováním či poradenstvím s dotačními tituly 8, 19 a 20.

Pro informace kontaktujte podporu prodeje ČR