Novinky Dezinfekce proti Covid-19 ( Aktuality)
Novinky Chovatelská výstava | 21.5.2020 Opařany
Novinky Chovatelská výstava | 4.6.2020 Orlický pohár

Programy a dotace

PREVENTIVNÍ A ERADIKAČNÍ PROGRAMY

Preventivní programy

Jsou založeny na rutinní každodenní práci v chovech, kde se neprojevují příznaky onemocnění nebo pokud se vyskytnou, jsou ihned eliminovány. Účelem je preventivní využívání prostředků portfolia Tekrocid k udržení optimálního zdravotního stavu v koncentracích, které jsou k prevenci určeny. Každý moderní chov by měl mít zpracován Sanitační řád a dle tohoto řádu se řídit a postupovat (viz. odkaz Sanitační řády).

Eradikační programy

Řeší následek onemocnění, které vyústilo v eradikaci stáda (hejna). Postupy jsou v tomto směru přísnější a razantnější než v případě preventivního programu. Většinou jsou vyhlášena mimořádná veterinární opatření (MVO), kde je zhruba popsán postup eradikace. Detaily těchto zákroků umíme řešit my. Máme za sebou likvidaci odolných patogenů a onemocnění jako je Dysentérie, Paratuberkulóza, IBR a jiné.

Dotace

Program Tekrocid nabízí chovatelům v ČR možnost se zpracováním či poradenstvím s dotačními tituly 8, 19 a 20.

Pro informace kontaktujte podporu prodeje ČR