Novinky Drůbež 2019|Brno - Myslivna 15. - 16.10.2019

Návody a metodiky

Schválené koncentrace dezinfekčních přípravků v chovech drůbeže

Schválené koncentrace dezinfekčních přípravků v chovech prasat

Schválené koncentrace dezinfekčních přípravků v chovech přežvýkavců

Schválené koncentrace dezinfekčních přípravků v líhních a potravinářství

Potemník stájový - likvidace