Novinky Dezinfekce proti Covid-19 ( Aktuality)
Novinky Chovatelská výstava | 21.5.2020 Opařany
Novinky Chovatelská výstava | 4.6.2020 Orlický pohár

Návody a metodiky

Schválené koncentrace dezinfekčních přípravků v chovech drůbeže

Schválené koncentrace dezinfekčních přípravků v chovech prasat

Schválené koncentrace dezinfekčních přípravků v chovech přežvýkavců

Schválené koncentrace dezinfekčních přípravků v líhních a potravinářství

Potemník stájový - likvidace