Novinky PRIM Chomutice | Trtěnice 6. 9. 2019
Novinky Den zemědělce | Kámen 11. 9. 2019
Novinky VII. Národní výstava českého strakatého skotu Opařany | Řepeč 12. 9. 2019

Vliv hygieny vody na ekonomiku u nosnic

Vliv hygieny vody na ekonomiku u nosnic

Voda patří k médiím ovlivňujícím zdravotní stav i užitkovost nosnic během celého. Vodu nosnice potřebují během celého zástavu. I přes to, je hygiena vody a napájecí soustavy podceňována.

Vodu, kterou jsou napájeny kuřice v odchovech i nosnice by měla mít ze zákona mít kvalitu pitné vody bez ohledu na fakt, zda pochází z vlastního nebo z veřejného zdroje. Není bez zajímavosti, že hygienická kvalita vody, bez ohledu na zdroj, bývá výrazně nižší až v halách. Kvalita napájecí vody je ovlivněna přímosměrně její tvrdostí, teplotou prostředí, mikrobiální kontaminací prostředí i zdroje a velmi zásadně také hygienou napájecí soustavy.

Biofilm se vytváří v napájecí soustavě během celého zástavu. Je, jak známo, živnou půdou pro nejrůznější bakterie, řasy a pasivně i viry a parazity, která obvykle způsobují nemalé zdravotní problémy u chovaných hejn. K nejčastějším bakteriím v napájecí soustavě u nosnic patří, kromě E. coli, Pseudomonas, Bacillus cereus, Campylobacter, patří i méně známé Stenotrophomonas acidaminiphila, maltophilia a také Enterococcus faecium.

Stenotrophomonas acidaminiphila /maltophilia

  • G- nefermentující bakterie
  • způsobuje nižší snáškovost nosnic
  • původce nozokomiálních nákaz
  • vysoká rezistence na dezinfekce i antibiotika
  • aktivně vytvářejí biofilm
  • způsobuje vyšší procento úhynů (především u slabších jedinců)

Enterococcus faecium

  • G+ bakterie – koky
  • odolnost k pH (8,5) a vyšším teplotám, s vysokou rezistencí na antibiotika
  • způsobují infekce močových cest, žlučovodů, gynekologické záněty => menší snáška vajec
  • bakterie mají schopnost tvořit biofilm

Výše uvedené bakterie latentně ovlivňují ekonomiku chovu jak po stránce úhynů, tak i na množství snesených vajec.

Jak tedy zajistit co nejlepší čistotu napájecí soustavy? Jsou dvě varianty.

První variantou je po ukončení zástavu napustit napájecí soustavu čistícím přípravkem, většinou založených na bázi peroxidu vodíku nebo organických kyselin. Takové přípravky spálí většinu bakterií, ale neřeší problém s biofilmem nebo odolnými baktériemi jako Bacillus cereus nebo Stenotrophomonas. Ponechaný biofilm je pak bohužel stále aktivní a je živnou půdou pro další růst mikroorganizmů.

Druhou, účinnější, variantou je mechanická očista napájecí soustavy a to pomocí pulzního čištění přístrojem Tekro Clean a následná dezinfekce přípravkem Biocid 30 v koncentraci 1 – 2%.

Obě varianty byly testovány na dvou identických halách nosnic 80 x 15 x 4 metry. Technologie obsahuje 5 řad klecí ve 4 patrech, tj. 1 600 metrů napájecích linek. V tabulce je srovnání testovaných hal.

V hale A byla provedena mechanická očista napájecí soustavy pomocí pulzního čištění a následná dezinfekce přípravkem Biocid 30 v koncentraci 2% s expozicí 48 hodin.

V hale B proběhlo napuštění čistícího přípravku na bázi peroxidu vodíku.

 

     

Pulz vody během čištění                                  Biofilm způsobující opakovaná onemocnění

 

Tabulka srovnávacího testu.

HALA A

HALA B

Vejce [ks]

Snáška[%]

Úhyn [ks]

Vejce [ks]

Snáška [%]

Úhyn [ks]

251 640

30,51

232

239 580

59,67

113

816 840

90,11

129

785 160

88,34

209

819 720

93,81

100

806 040

94,28

130

851 140

94,69

190

806 760

92,10

634

785 240

90,94

225

740 160

90,94

1 414

772 500

88,30

691

705 960

89368

1 613

745 920

88,27

244

643 500

84,08

357

731 160

90,75

430

648 180

89,19

376

742 860

90,68

450

670 680

90,55

296

662 760

85,36

545

631 800

89,79

436

670 680

85,21

497

639 720

89,33

389

647 640

83,50

374

619 560

87,68

222

588 960

82,28

332

552 960

84,32

159

285 580

74,89

206

563 400

81,03

239

378 720

54,06

77

589 220

85,67

53

837 900

88,92

60

869 580

93,9

60

885 340

94,13

50

864 000

93,52

210

828 680

91,21

65

823 320

92,71

59

860 760

91,88

60

853 920

93,28

87

798 660

88,29

91

713 260

80,75

105

745 740

80,17

96

815 580

89,67

80

806 940

86,88

86

808 920

89,18

98

721 080

86,21

83

728 280

89,24

92

           

CELKEM

16 236 460

 

5 313

16 119 540

 

7 431

 

 

Z uvedených hodnot vyplývá, že v hale A byl ve sledovaném období snížený úhyn nosnic a současně větší snáškou. Náklady na vyčištění a dezinfekci jsou s prací DDD T-force 24 000 Kč plus cena za čistící a dezinfekční přípravky 5 600 Kč, tj. 10 litrů Biocid 30. Náklady na pořízení přístroje Tekro Clean jsou 102 000 Kč, včetně kompresoru. Vyčištění celé haly trvalo cca 7 hodin. Z výsledků srovnávacího testu vyplývá, že na hale A byla snáška o 116 920 kusů vajec větší než na hale B. Zároveň na hale A uhynulo o 2 118 kusů nosnic méně než na hale B.

Na základě výše uvedených hodnot bych chtěl zdůraznit, že mechanická očista pulzním čištěním napájecího systému v kombinaci s Biocid 30, měla pro chovatele přínos v celkovém počtu snesených vajec a nižšími náklady na kafilérii. Přístroj Tekro Clean je možné pořídit v rámci dotací 8.F.c., jako nákladovou položku mechanická očista napájecí soustavy. Náklady spojené s pořízením a provozem přístroje Tekro Clean jsou ve srovnání s přínosem pro chovatele cenově zanedbatelné.

 

Ing. Jaroslav Servus

Konzulent oddělení zoohygieny, Tekro spol. s r.o.

Mobil: +420 601 581 858

Email: j.servus@tekro.cz