Novinky Dezinfekce proti Covid-19 ( Aktuality)
Novinky Chovatelská výstava | 21.5.2020 Opařany
Novinky Chovatelská výstava | 4.6.2020 Orlický pohár

Kryptoprogram - prevence endoparazitů rodu Eimeria

Kryptoprogram - prevence endoparazitů rodu Eimeria

Onemocnění způsobená střevními parazity rodu Eimeria mívají u výkrmu drůbeže latentní nebo často i závažný průběh, obzvláště u imunosupresivních jedinců a u mladých zvířat. Jejich léčba je složitá a nákladná. V porovnání s prevencí je také málo efektivní.

Tyto rody patří vůbec k nejmenším jednobuněčným parazitům savců a ptáků. Jejich oocysty se ve vnějším prostředí dokonce řadí na druhé místo v odolnosti na světě. Jsou nejen odolné nepříznivým vlivům prostředí, ale i málo citlivé k běžně používaným dezinfekčním přípravkům.

Přenáší se nejčastěji kontaminovanou vodou, krmivem a pravidelně i prostředím. V případě výběhových chovů v blízkosti polí, lesů a vodních toků i přímým kontaktem s infikovanými divokými zvířaty či trusem infikovaných jedinců. Výjimečně se mohou přenášet i pasivně, avšak v podprahových dávkách. Infekční dávka, u těchto jednodruhových endoparazitů je obvykle 50 000 OPG (oocyst/gram trusu). V kontaminovaných hospodářstvích detekované oocysty dosahují i přes 200 000 OPG!

Infekční onemocnění těmito endoparazity se vyskytují především v prostředí s nízkou úrovní hygieny nebo se sanitace neprovádí pravidelně. Při propuknutí akutní infekce je, kromě zahájení okamžité léčby a přidávání aktikokcidik, nezbytně nutné dekontaminovat prostředí. V blízké budoucnosti bude používání antikokcidik omezené v rámci program AMR. Odolné oocysty ovšem není možné v prostředí zničit v přítomnosti zvířat.

Na základě testování národní parazitologické laboratoře APHA UK (2016-2018) bylo v České republice provedeno několik terénních aplikací, které vyústily do speciálního Kryptoprogramu vedoucímu k významnému snížení a inaktivaci oocyst v prostředí hal a výběhů následované zlepšením zdravotního stavu hejna a vyšší účinnosti používaných antikokcidik.

 

 

Vedle destruktivního používání silného louhu při 60°C či pálení plamenem existují dva základní postupy pro účinnou eliminaci oocyst rodu Eimeria v prostředí s nesrovnatelně nižším rizikem a vyšší účinností. Každý z nich má jisté benefity:

 

  1. Při nižším zatížení endoparazity v halách drůbeže doporučujeme kombinaci přípravků SHIFTTM (mytí) a GPC8TM (dezinfekce):
  • cílové organizmy:   Eimeria tenella, E. maxima, E. acervulina

Isospora spp., bakterie, plísně a jejich spory, viry.

  • Účinnost od 10°C, tvrdá voda WHO, mírné org. znečištění, při 300 ml roztoku na m2.

Kombinace přípravků

Ředění

(dávka roztoku)

Doba expozice

Účinnost proti oocystám (lýza)

Kombinace obou

Pouze produkt

Kontrola

SHIFTTM

1:50 (300 ml/m2)

30 min

90,18 %

17,50 %

0,00 %

GPC8TM

1:35 (300 ml/m2)

120 min

78,00 %

0,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Při vysokém zatížení je v halách drůbeže a i pro výběhové chovy ideální kombinace přípravků TARGET POWERGEL (mytí) a GPC8 (dezinfekce):
  • cílové organizmy:   Eimeria tenella, E. maxima, E. acervulina, Tyzzeria,

Cryptosporidium, Isospora spp., bakterie, plísně, spory, viry.

  • Účinnost od 10°C, tvrdá voda WHO, vysoké organické znečištění, 300 ml roztoku na m2.

Kombinace přípravků

Ředění

(dávka roztoku)

Doba expozice

Účinnost proti oocystám (lýza)

Kombinace obou

Pouze produkt

Kontrola

TARGETTM POWERGEL

1:14 (300 ml/m2)

30 min

98,24 %

47,00 %

0,00 %

GPC8TM

1:35 (300 ml/m2)

120 min

78,00 %

0,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši specialisté na vyžádání zdarma provedou na vašem chovu analýzu, sestaví individuální Krytoprogram (in-vitro) a vyškolí personál nebo vaši jednotku provádějící zoohygienu.