Novinky Dezinfekce proti Covid-19 ( Aktuality)
Novinky Chovatelská výstava | 21.5.2020 Opařany
Novinky Chovatelská výstava | 4.6.2020 Orlický pohár

Produkty

Produktové listy

Bee-Safe

Jodoforová dezinfekce úlů, rámků, česen a včelařských nástrojů a vybavení

Účinná dezinfekce proti moru včelího plodu


- dezinfekce 4% roztokem u materiálů, se kterými se dostanou do kontaktu včely bez uskladnění po 30 minutách opláchnout čistou vodou.
- Lázen 2%.
- Mor včelího plodu 4%.