Novinky Dezinfekce proti Covid-19 ( Aktuality)
Novinky Chovatelská výstava | 21.5.2020 Opařany
Novinky Chovatelská výstava | 4.6.2020 Orlický pohár

Produkty

Skot

Kyselina fosforečná

75% technická kyselina fosforečná

Odstranění vodního kamene, odrezování.


- Odstranění vodního kamene z napájecí soustavy.
- Zvýšení dekalcifikačního účinku Biocidu 30 v jedné fázi.
- Vysoce žíravá, používejte ochranné pomůcky