Novinky Drůbež 2019|Brno - Myslivna 15. - 16.10.2019

Produkty

Skot

Shift

Alkalický detergent pro mytí silně znecištěných stájí

Určený pro všechny typy tlakových mycích strojů
Používaná koncentrace od 0,5 do 1 %.
- Usnadnuje odstranování organické hmoty.
- Zvyšuje účinnost dezinfekce, odstraňuje tvrdost vody.
- Snižuje riziko infekce do 3 km, odstraňuje vysokotlaké mytí
- 100 % biologicky odbouratelný.
- Vhodný i před BPS a ČOV.