Novinky Dezinfekce proti Covid-19 ( Aktuality)
Novinky Chovatelská výstava | 21.5.2020 Opařany
Novinky Chovatelská výstava | 4.6.2020 Orlický pohár

Produkty

Skot

Fendona® 6 SC

účinná látka alfa-cypermethrin 6 %

- 0,5 až 1 % roztok v dávce 25 - 50 ml/m2
- Aplikujte na stropy, špalety a nadhlavové konstrukce stájí a potravinárských provozů pásovou metodou.

Přípravek je zapsán na ÚSKVBL: 

www.uskvbl.cz