Novinky Dezinfekce proti Covid-19 ( Aktuality)
Novinky Chovatelská výstava | 21.5.2020 Opařany
Novinky Chovatelská výstava | 4.6.2020 Orlický pohár

Produkty

Skot

Elector®

účinná látka Spinosad 480 g/l (fermentovaná aktinomyceta Saccharopolyspora spinosa), pomocná látka 1,2-benzisothiazolin-3-one 520 g/l

- Aplikace nízkotlakým postrřkem aerosolem 30 - 70 mikronů: 0,17 % moucha, bodalka), 0,34% (potemník), 0,85% (čmelík)
- Šetrný k životnímu prostředí. Imobilizace je okamžitá, letální účinek nastupuje za 3 - 5 dní. Účinnost postřiku 6 - 12 týdnů.
- Z důvodu vzniku rezistence používat v řadě za sebou maximálně 5 x za rok a střídat s prostředky s jinou účinnou látkou.

Přípravek je zapsán na ÚSKVBL: 

www.uskvbl.cz